16 mars, 2017

HISTORIA

Första smedjan

År 1911 startade Johan Adolf Carlsson en liten smedja i sitt uthus på gården smedstorpet mitt i nuvarande Vinbergs samhälle. Bysmeden Johan Adolf Carlsson hjälpte bönderna med att sko hästar och att tillverka och laga diverse jordbruks verktyg.

Andra smedjan

Runt år 1916 flyttades den första smedjan längre nedåt på tomten där den låg till 1919 då den brann ner. Samma år byggdes en ny smedja upp vid Hellerupsvägen, endast ett hundratal meter från den första.

 

Tredje smedjan

Denna smedja byggdes i tre våningar men den blev inte vidare långvarig, den brann även den upp år 1923. Det enda som blev kvar var murarna som man använde när man byggde upp den igen, men denna gång byggdes bara en våning. Nu hade verksamheten även kommit att innefatta rörläggeri och bilverkstad. Men huvuddelen av verksamheten var fortfarande lantbruket, såsom att sko hästar med mera. Ju längre tiden gick desto mer tid gick åt till smidesdelen och rörläggeriet. Även reparationer av jordbruksredskap kom att fortsätta långt fram i tiden, medan bilverkstaden försvann. År 1960 lämnade Johan Adolf Carlsson över till fyra av sina söner.

Fjärde smedjan

År 1972 flyttade de till nya lokaler på Vinbergs hed. Nu hette företaget Vinbergs Rör & Mekaniska och hade ett 20-tal anställda. Man sysslade med smide, rörläggeri och försäljning och reparationer av jordbruksmaskiner. Jordbruksmaskinerna hängde med ända till mitten av 1980-talet. Samtidigt började de för byggnationer dåliga åren och företaget gick lite sämre ett par år innan man bestämde sig för att satsa på en utbyggnad av lokalerna, som nu nästan blev dubbelt så stora. Smidesdelen hämtade sig från de dåliga åren medan rörläggeriet hade det fortsatt svårt i början av 90-talet. 1994 beslöt man sig därför att dela upp företaget i två delar. Vinbergs Mekaniska växte under 90-talet och 1997 avvecklades rörläggeriet och Vinbergs Mekaniska Verkstad AB är sedan dess ett renodlat smides bolag.

Nästa stora förändring kom när Vinbergs Mekaniska övertog Strängbetongs verkstad i Veddige, sommaren 2002. Det gjorde att tillverknings volymen kunde fördubblas. Vinbergs Mekaniska i Veddige sysslar framförallt med ingjutningsdetaljer till byggindustrin samt legobearbetning.