9 mars, 2017

OM OSS

Engagemang & Tradition
Vinbergs Mekaniska Verkstad AB står för engagemang, flexibilitet och kvalitet. Företaget startade år 1911 som smedja och våra
smidestraditioner vårdar och lever vi upp till än idag. Vinbergs Mekaniska har bl.a. byggnadssmide som specialitet. Vi möter våra kunder inom fyra affärsområden. Service och underhåll åt industrin, legotillverkning, rostfria arbeten och byggnadssmide. För att våra kunder skall få bästa möjliga resultat av sina beställningar tillämpar och arbetar vi enligt väl förtrogna tekniker och metoder. Vår verkstad har hög tekniknivå och modern maskinpark samt en kombinerad tvätt- och lackenhet.

Kunskap & Kompetens
Våra kunniga och engagerade medarbetare arbetar i team. De följer hela produktionsprocessen från början, med tillverkning i verkstaden, till slutmontering hos kunden. Det gör att vi tidigt lärt oss att ta tillvara på kundens behov och önskemål. Man kan säga att det är en naturlig fortbildning som vi tycker har höjt både vår kvalitetsnivå som kompetens. Det gör att vi vågar påstå att vi är en mycket pålitlig leverantör med stort kunnande inom våra verksamhetsområden. Idag är vi 50 personer som arbetar och trivs på Vinbergs Mekaniska.

Affärsområden
Inom vårt affärsområde service och underhåll åt industrin arbetar vi med reparationer, nybyggnationer av maskiner och rostfria transportband. Affärsområde legotillverkning innefattar alla typer av svetsning, fräsning och svarvning. Likaså plåt- och rörbockning, stansning/nibbling samt plasmaskärning. Vår rostfria del omfattar medelstora och stora tankar till mejeribranschen, rör och plattjärn. Inom byggnadssmide tillverkar vi allt från trappräck till färdiga industrihallar.

Samarbete & Utveckling
Vi arbetar gärna med långsiktiga samarbetsavtal men är också öppna för andra lösningar och samarbetsformer. Under årens lopp har vi utvecklats till att alltid försöka finna de bästa lösningarna för våra kunder. Det gäller såväl tekniklösningar som prisbild.

Vinbergs Mekaniska Affärsidé

-Är att erbjuda våra kunder god service och de bästa lösningarna inom stål- och maskinkonstruktioner.